Zakres umiejętności niezbędnych do uczestniczenia w kursie:

  1. Główne:

Zakłada się, że jest to pierwsze spotkanie studenta z łąkarstwem. Potrzebne są wiadomości z przedmiotu wprowadzającego, tj. botaniki (skrócony przegląd systematyki roślin, zasadnicze różnice rozpoznawcze roślin z klas Monocotyledones i Dicotyledones), fizjologii roślin (cechy plonotwórcze).

  1. Uzupełniające:

a) umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem i urządzeniami peryferyjnymi,

b) umiejętność swobodnego korzystania z internetu,

c) umiejętność korzystania z komunikatorów internetowych,

d) umiejętność korzystania z poczty elektronicznej.

Zuletzt geändert: poniedziałek, 10. sierpnia 2015, 22:49