Student po zakończeniu kursu powinien znać:

 
   
 1. Zasady użytkowania łąk i pastwisk oraz posiadać praktyczne przygotowanie do samodzielnego gospodarowania na użytkach zielonych

   
 2. Zasady technologii konserwacji pasz z użytków zielonych

   
 3. Zasady nawożenia i metody renowacji łąk i pastwisk

 

 

Student po zakończeniu kursu powinien:

 

1. Umieć rozpoznawać rośliny łąkowo-pastwiskowe oraz układać mieszanki na użytki zielone w różnych warunkach siedliskowych 

 
   
 1. Opanować umiejętność wyciągania wniosków na temat zasobności gleb, stosunków wodnych oraz nawożenia i użytkowania łąk i pastwisk na podstawie znajomości roślinności użytków zielonych.  
 2. Umieć podejmować samodzielnie decyzje odnośnie doboru optymalnej w danych warunkach siedliskowych metody nawożenia i renowacji użytków zielonych.
 

 

 
Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49