1. Materiały dla studentów:

 

a) materiały umieszczone na platformie Moodle,

 

b) książki, skrypty i inne publikacje umieszczone w spisie literatury.

 

 
     
  1. Materiały dla wykładowcy:

 

a) komputer pracujący w sieci SGGW z dostępem do internetu i posiadający oprogramowanie umożliwiające wykorzystanie narzędzi internetowych,

 

b) dostęp do platformy Moodle,

 

c) projektor multimedialny.

 

 
Τελευταία τροποποίηση: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49