Ten wykład będzie realizowany w trybie stacjonarnym przy osobistej obecności wykładowcy i studentów na sali. Do dyspozycji studentów będzie przygotowany wykład w postaci prezentacji Articulate, który do końca semestru ma pełnić funkcję powtórzenia materiału i przygotowania do zaliczenia testu końcowego. Będzie zawierał pytania kontrolne do samodzielnego sprawdzenia poziomu zapamiętania materiału przez studenta.

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49