1. Mortensen K. W., Sztuka wywierania wpływu na ludzi, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Karków 2004.
2. Mosty zamiast murów, podręcznik komunikacji interpersonalnej, pod red. J. Stewarta, Wyd. naukowe PWN, Warszawa 2003.
3. Handke K., Socjologia języka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
4. Morreale S. P., Spitzberg B. H., Barge J. K., Komunikacja między ludźmi, motywacja, wiedza, umiejętności, Wyd. naukowe PWN, Warszawa 2007.
Last modified: poniedziałek, 10 sierpień 2015, 10:49