?
?
?
?
Poznając  slajd "Potencjał wody w roślinach" w skrypcie - gospodarka wodna 1, sprawdź jaki jest przelicznik jednostek ciśnienia: bary na paskale, paskale na hektopaskale i megapaskale
?
Analizując wykres na slajdzie "Składowe potencjału wody komórki w różnym stopniu uwodnionej" w skrypcie - gospodarka wodna 1 zastanów się, zmiana którego z komponentów potencjału wody w komórce, ciśnieniowego czy osmotycznego, decyduje w większym stopniu o zmianie potencjału wody w komórce przy pobieraniu lub oddawaniu wody.   

 

Po zapoznaniu się ze slajdem "Wpływ rodzaju roślin na sezonowe potrzeby wodne upraw" w skrypcie gospodarka wodna 3, wyszukaj informacje dotyczące zróżnicowania długości sezonu wegetacyjnego na trenie naszego kraju. 

Po analizie slajdu "Bilans wodny agrosystemu"

 
w skrypcie gospodarka wodna 3 zastanów się, czy znajomość wielkości średniego opadu rocznego wystarczy aby ocenić możliwość  zaspokojenia potrzeb wodnych uprawy danego gatunku w konkretnym miejscu.
Na podstawie informacji o stężeniu roztworu i ciśnieniu podanych na slajdzie "Potencjał wody w danym miejscu" w skrypcie - gospodarka wodna 1, oblicz samodzielnie potencjał wody w miejscach 6,7 i 8, analogicznie jak to przedstawiono dla miejsca 5.  
Przypomnij sobie z botaniki, jakie tkanki pomagają utrzymać sztywność rośliny i jakim terminem określa się rośliny  stanowisk suchych,  o dużej zawartości takich tkanek w liściach.
Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49