Wzór, według którego oblicza się intensywność fotosyntezy mierzonej za pomocą analizatora gazu w podczerwieni:

(Cp - Ck) VN
Fn= ---------------------[ mikromole CO2 m-2 s-1]
  Pl    t


Gdzie:
Fn  intensywność fotosyntezy netto w jednostkach:
[ mikromole CO2 m-2 s-1]
Cp  stężenie CO2 w układzie pomiarowym na początku pomiaru w jednostkach:
[?mole CO2/mol powietrza czyli pmm CO2]
Ck  stężenie CO2 w układzie pomiarowym na końcu pomiaru w jednostkach:
[mikromole CO2/mol powietrza czyli pmm CO2]
VN  objętość molowa powietrza w układzie w jednostkach: [mol]
Pl powierzchnia liścia poddawana pomiarowi pobierania CO2 w jednostkach: [m2]
t  czas pomiaru od stężenia CO2 w układzie Cp do Ck w jednostkach: [s]

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49