Oblicz plon rolniczy wg. poniższego wzoru na plon rolniczy, przy założeniu , że  Fco2 wynosi  11.2, S wynosi 25000, Kef jest równe  0,45 , Krol jest równe  0.35 a n wynosi  80 dni. Oblicz, o ile procent wzrośnie plon rolniczy, jeżeli :
a- intensywność fotosyntezy ulegnie podwojeniu
b- powierzchnia liściowa zwiększy się do 40 000 m-2
c- Kef  zwiększy się do 0,55
d- Krol zwiększy się do 0,5
e- n zwiększy się do 100 dni
Porównaj, który ze  sposobów  podniesienia plonu rolniczego (a-e) jest najbardziej efektywny.

Plon rolniczy =? (Fco2 × S × Kef  × Krol) × n / 100 000    [dt × ha-1]
Fco2 Intensywność  fotosyntezy [g co2 × m-2 × dzień-1]
S Wielkość powierzchni asymilacyjnej [m-2  × ha-1]
n Czas trwania powierzchni asymilacyjnej ? liczba dni wegetacji (dni)
Kef Współczynnik efektywności fotosyntezy
Krol Współczynnik plonowania rolniczego- harvest index HI
(dt- decytona = q kwintal) 
Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49