W podręczniku "Fizjologia roślin"  pod red. J.Kopcewicza i S. Lewaka rozdział 4.1 Rola składników mineralnych w roślinie str 228 w kategorii e-zbiory, e-książki zbiorów biblioteki SGGW znajdziesz potrzebne informacje o roli fizjologicznej makro i mikroelementów.
Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49