ü  Na podstawie ilości sztuk dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) utrzymywanych w gospodarstwie

            1DJP produkuje 10 t obornika lub 20 t (m3) gnojowicy

1DJP = krowa o masie 500kg przebywająca w ciągu roku w oborze i  

zużywa 1,5t ściółki

ü  Na podstawie ilości zużywanej paszy i ściólki

    Roczna produkcja obornika = 2*(P+S)

    P ? roczne zużycie paszy; S ? roczne zużycie ściółki (t)

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49