Kategoria zwierząt

Masa ciała

kg

DJP

Krowy mleczne

500-600

1,0-1,2

Jałówki

cielne

450

0,9

12-18 m-cy

350

0,7

6-12 m-cy

250

0,5

Cielęta do 6 mies.

100

0,2

Bukaty ? 12 mies.

375

0,8

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49