Wykład 3. Czynniki klimatyczne i edaficzne kształtujące zbiorowiska trawiaste (wykład stacjonarny)
- Podział czynników siedliskowych
- Podział czynników klimatycznych ? światło, ciepło, opady atmosferyczne, wiatr, wyładowania atmosferyczne
- Podział czynników edaficznych ? chemiczne, fizyczne, biotyczne
- Siedliska łąkowe ? cechy, zróżnicowanie pod względem wilgotności i żyzności
- Zbiorowiska roślinności łąk ? w zależności od wilgotności i żyzności siedliska
- Gleby łąkowe ? główne rodzaje i systematyka gleb łąkowych

Wykład 4. Czynniki biotyczne i orograficzne kształtujące zbiorowiska trawiaste (wykład z platformy)
- Podział czynników biotycznych ? zoobiotyczne, fitobiotyczne, antropogeniczne
- Podział czynników orograficznych ? wzniesienie nad poziom morza, oddziaływanie masywów górskich, wystawa, stoczystość
Última modificación: poniedziałek, 10 de sierpnia de 2015, 22:49