Celem wykładu 1 jest:
- przedstawienie łąkarstwa jako dziedziny nauki i działalności gospodarczej,
- zapoznanie z cechami ekosystemu trawiastego
- przedstawienie podziału łąk na naturalne i antropogeniczne oraz warunków decydujących o ich rozmieszczeniu i utrzymywaniu się
- omówienie udziału łąk i pastwisk w użytkach rolnych w Polsce i na świecie
Celem wykładu 2 jest:
- omówienie znaczenia użytków zielonych ? źródło paszy dla zwierząt, wpływ na jakość i cenę żywności dla ludzi
- przedstawienie  produkcyjności użytków zielonych w okresie wielolecia i czynników o niej decydujących
- przedstawienie i omówienie przyrodniczych funkcji użytków zielonych
Mionathrú is déanaí: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49