Siedlisko (miejsce bytowania roślin)  - wycinek terenu, w którym zespół czynników ekologicznych warunkuje osiedlanie się  i rozwój tylko określonej części organizmów.
Czynniki ekologiczne - czynniki wpływające na świat roślinny (w tym na zbiorowiska trawiaste); klimatyczne, edaficzne (odżywcze), biotyczne (organizmy żywe) i orograficzne.
Hydrofity  - rośliny żyjące w wodzie
Higrofity - rośliny przystosowane do wysokiej wilgotności w środowisku
Mezofity - rośliny o średnich wymaganiach wodnych
Kserofity - rośliny bytujące w warunkach suszy
Allelopatia - jest to oddziaływanie jednej rośliny na drugą przez wydzielane przez nią związki chemiczne lub przez związki uwalniane podczas rozkładu martwych szczątków roślin. Oddziaływanie to może być stymulujące lub hamujące. Allelopatia jest zjawiskiem powszechnym w zbiorowiskach roślinnych i kształtuje skład florystyczny.
Symbioza - jest to okresowe lub trwałe współżycie organizmów dwóch gatunków w mniej lub bardziej ścisłym powiązaniu morfologicznym i fizjologicznym. W zbiorowiskach trawiastych szczególna rolę odgrywają rośliny motylkowate, dzięki symbiozie z bakteriami z rodzaju Rhizobium.


Τελευταία τροποποίηση: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49