Wykład 5. Typologiczny podział użytków zielonych (wykład stacjonarny)
- podziałem typologicznym łąk na grupy i rodzaje
- roślinnością i wartością gospodarczą oraz przyrodniczą poszczególnych rodzajów łąk.

Wykład 6. Fitosocjologiczna klasyfikacja zbiorowisk trawiastych (wykład z platformy)
- definicją fitosocjologii
- zasadami wydzielania jednostek systematycznych
- cechami analitycznymi badań terenowych
- podstawowymi klasami zbiorowisk trawiastych
- znaczeniem fitosocjologii stosowanej w łąkarstwie.

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49