1 #!/usr/bin/perl -w
 2 @panstwa=<STDIN>;
 3 chomp @panstwa;
 4 # porownywanie dlugosci nie ma sensu jesli nie wytniemy spacji
 5 # ale drukowac chcemy oryginalne nazwy panstw
 6 foreach $panstwo (@panstwa)
 7 {
 8     # robimy wiec kopie do hasza
 9     $napisy {$panstwo} = $panstwo;
10     # wycinamy z niej spacje
11     $napisy {$panstwo} =~ s/ //;
12     # i zamieniamy duze litery na male
13     $napisy {$panstwo} =~ tr/A-Z/a-z/;
14     # mozna tez posortowac
15     $napisy {$panstwo} = join ("", sort split ("", $napisy {$panstwo}));
16 }
17 foreach $panstwo (@panstwa)
18 {
19   $suma = $napisy {$panstwo};
20   foreach $panstwo1 (@panstwa)
21   {
22     foreach $panstwo2 (@panstwa)
23     {
24       $proba = $napisy {$panstwo1} . $napisy {$panstwo2};
25       if (length ($suma) == length ($proba))
26       {
27         $proba = join ("", sort split ("", $proba));
28         if ($suma eq $proba)
29         {
30           print $panstwo1 . " + " . $panstwo2 . " = " . $panstwo . "\n";
31         }
32       }
33     }
34   }
35 }
36

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49