Drzewo genealogiczne

Poniższy przykład hasza przedstawia część drzewa genealogicznego z Biblii:


%father = ( 'Cain'   => 'Adam',
      'Abel'   => 'Adam',
      'Seth'   => 'Adam',
      'Enoch'   => 'Cain',
      'Irad'   => 'Enoch',
      'Mehujael' => 'Irad',
      'Methusael' => 'Mehujael',
      'Lamech'  => 'Methusael',
      'Jabal'   => 'Lamech',
      'Jubal'   => 'Lamech',
      'Tubalcain' => 'Lamech',
      'Enos'   => 'Seth' );

W Perlu przy definiowaniu haszy można posługiwać się sekwencją

=>
zamiast przecinka. Dzięki temu można o wiele łatwiej dostrzec, które napisy są kluczami, a które związanymi z nimi wartościami (czyli mówiąc po ludzku, kto jest ojcem, a kto synem).

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49