Celem wykładu 7 jest:
- omówienie przyczyn degradacji użytków zielonych,
- przedstawienie sposobów poprawy użytków zielonych w zależności od różnych czynników - kryteria ich kwalifikacji, zalety i wady
- przedstawienie czynników wpływających na niepowodzenie odnawiania łąk i pastwisk
- przedstawienie znaczenia renowacji użytków zielonych dla praktyki rolniczej
Celem wykładu 8 jest:
- zapoznanie studentów z rodzajami podsiewu stosowanymi na zdegradowanych użytkach zielonych - podsiew tradycyjny i nowoczesny
- omówienie skuteczności i korzyści ze stosowania posiewu
- zapoznanie studentów ze znaczeniem odnawiania łąk i pastwisk metodą podsiewu dla praktyki rolniczej
Zuletzt geändert: poniedziałek, 10. sierpnia 2015, 22:49