Wykład 7. Degradacja i metody renowacji oraz zagospodarowania zdegradowanych użytków zielonych (wykład stacjonarny)
- Definicja degradacji
- Przyczyny degradacji użytków zielonych
- Dobór właściwej metody renowacji w zależności od: warunków siedliskowych, stopnia degradacji, sposobu i intensywności użytkowania po zabiegu, możliwości technicznych i ekonomicznych gospodarstwa, zapotrzebowania na paszę
- Przyczyny niepowodzeń odnawiania użytków zielonych

Wykład 8. Zagospodarowanie zdegradowanych użytków zielonych przez podsiew (wykład z platformy)
- Cel stosowania podsiewu
- Podział metod podsiewu stosowanych na zdegradowanych użytkach zielonych
- Charakterystyka poszczególnych rodzajów podsiewu
Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49