Czytanie ze standardowego wejścia

 1. Przypisanie operatora
  <STDIN>
  zmiennej skalarnej powoduje wczytanie natępnego wiersza tekstu ze starndardowego wejścia:

  
  $a = <SDTIN>; # wczytaj nastepny wiersz tekstu
  

 2. Przypisanie do zmiennej tablicowej czyta wszystkie wiersze tekstu:

  
  @a = <SDTIN>;
  

 3. Prztwarzanie tekstu wiersz po wierszu:

  
  while (defined($wiersz) = <STDIN>) {
    # przetworz $wiersz
  }
  

 4. To samo, ale krócej. Jeśli nie podamy nazwy zniennej to domyślnie używana jest zmienna standardowa
  $_
  . W przykładzie poniżej ma ona wartość równą ostatnio wczytanemu wierszowi tekstu:

  
  while (<STDIN>) {
    chomp; # to samo co 'chomp($_)'
    # pozostale operacje na zmiennej $_
  }
  

Czytanie z wielu plików

 1. Operator
  <>
  działa podobnie do
  <STDIN>
  , ale czyta tekst z plików, których nazwy podano w linii komend (jeśli nie podano żadnych nazw, to wczytywany jest tekst ze standardowego wejścia). Po wywołaniu poniższego skryptu poleceniem
  skrypt plik1 plik2 plik3
  zostanie wypisana zawartość tych trzech plików:

  
  while (<>) {
    print $_;
  }
  

 2. Lista nazw plików podanych jako argumenty przechowywana jest w tablicy
  @ARGV
  , którą można podmienić. W poniższym programie drukowana jest zawartość plików aaa, bbb i ccc:

  
  @ARGV = ("aaa", "bbb", "ccc");
  while (<>) { # czyta wiersze z plikow aaa, bbb i ccc
    print "wczytalem wiersz: $_";
  }
  

Formatowane wyjście

 1. Zamiast funkcji
  print
  w Perlu można stosować również znaną z C funkcję . Poniższy program drukuje wczytane wiersze tekstu w kolumnie o szerekości 20 znaków wyrównane do prawej strony:

   
  #!/usr/bin/perl
  
  print "Podaj liste lancuchow:\n";
  chomp(@lancuchy = <STDIN>);
  foreach (@lancuchy) {
    printf "%20s\n", $_;
  }
  
  
  

 2. W odróżnieniu od C w napisie formatującym mogą występować nazwy zmiennych, które są interpolowane (tzn. zastępowane przez wartość tych zmiennych jeśli napis ujęty jest w podwójne cudzysłowy
  ""
  :

   
  #!/usr/bin/perl
  
  print "Szerokosc pola: ";
  chomp($szerokosc = <STDIN>);
  print "Podaj liste lancuchow:\n";
  chomp(@lancuchy = <STDIN>);
  foreach (@lancuchy) {
    printf "%${szerokosc}s\n", $_;
  }
  
  

  Zauważ, że w powyższym przykłdzie nie mogliśmy napisać

   
  
    printf "%$szerokoscs\n", $_;
  
  

  gdyż Perl szukałby wówczas zmiennej

  $szerokoscs
  zamiast
  $szerokosc
  . Drugim poprawnym rozwiązaniem jest połączenie dwóch napisów:

   
  
    printf "%$szerokosc" . "s\n", $_;
  
  
Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49