Podstawowe operacje na plikach

 1. Oto jak można otworzyć plik w Perlu. Poniższe przykłady otwierają plik o deskryptorze
  SESAME
  do odczytu, zapisu i dopisywania. Ostatnie dwa przykłady ilustrują zastosowanie funkcji
  open
  do komunikacji z innymi programami przez potoki (w ten sposób można np. łatwo wykorzustać skrypt w Perlu do wysyłania lub filtrowania poczty elektronicznej):

  
  open(SESAME, "filename");        # read from existing file
  open(SESAME, "<filename");       #  (same thing, explicitly)
  open(SESAME, ">filename");       # create file and write to it
  open(SESAME, ">>filename");       # append to existing file
  open(SESAME, "| output-pipe-command"); # set up an output filter
  open(SESAME, "input-pipe-command |");  # set up an input filter
  
  

 2. Jeśli otwarcie pliku się nie powiedzie, to funkcja
  open
  zwraca wartość fałsz. W poniższym przykładzie powoduje to wynonanie funkcji , która kończy wykonanie skryptu wydrukowaniem komunikatu o błędzie. Zmienna standardowa
  $!
  przechowuje komunikat o błędzie otrzymany od systemu operacyjnego.

  
  open(GRADES, "grades") or die "Can't open file grades: $!\n";
  

 3. Funkcja
  print
  pozwala na podanie desktyptora pliku, do którego ma być zapisywany wydruk (w poniższym przykładzie jest to co prawda nadal
  STDIN
  , ale można przecież łatwo go zmienić:

  
  print STDOUT "Enter a number: ";     # ask for a number
  $number = <STDIN>;            # input the number
  print STDOUT "The number is $number\n";  # print the number
  

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49