Wyszukiwanie adresów URL

 1. Drukuje tylko odnośniki do innych stron WWW:

  
  while ($line = <FILE>) {
    if ($line =~ /http:/) {
      print $line;
    }
  }
  
  

 2. To samo, ale krócej:

  
  while (<FILE>) {
    print if /http:/;
  }
  
  

 3. Drukowanie wszystkich (no, prawie) typów URL:

  
  while (<FILE>) {
    print if /http:/;
    print if /ftp:/;
    print if /mailto:/;
    # What next?
  }
  
  

 4. Przykład użycia wyrażenia regularnego z alternatywą:

  
  while (<FILE>) {
    print if /(http|ftp|mailto):/;
  }
  
  

 5. Uogólnienie na dowolne (niepuste) ciągi małych i dużych liter zakończone dwukropkiem:

  
  while (<FILE>) {
    print if /[a-zA-Z]+:/;
  }
  

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49