Samogłoski

 1. Drukowanie wierszy zawierających wszystkie osiem samogłosek w dowolnym porządku:

  #!/usr/bin/perl
  
  while (<STDIN>) {
    if (/a/i && /e/i && /i/i && /o/i && /u/i && /y/i && /ą/i && /ę/i) {
      print;
    }
  }
  
  
  

 2. To samo, ale samogłoski powinny być uporządkowane alfabetycznie. Jednak tylko w pewnej szczególnej kombinacji, bo między nimi znowu mogą być samogłoski:

  #!/usr/bin/perl
  
  while (<STDIN>) {
    if (/a.*e.*i.*o.*u.*y.*ą.*ę/i) {
      print;
    }
  }
  
  

 3. Wyszukuje wiersze, w których samogłoski są znowu uporządkowane alfabetycznie, ale teraz między nimi mogą być tylko spółgłoski:

  #!/usr/bin/perl
  
  while (<STDIN>) {
    if (/a[^aeiouyąę]*e[^aeiouyąę]*i[^aeiouyąę]*o[^aeiouyąę]*u[^aeiouyąę]*y
        [^aeiouyąę]*ą[^aeiouyąę]*ę/i) {
      print;
    }
  }
  
  

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49