Wyrażenia regularne

 1. Przynajmniej jedno
  a
  , a po nim dowolna liczba
  b
  :

  #!/usr/bin/perl
  
  /a+b*/
  
  

 2. Dowolna liczba
  \
  , a po nim dowolna liczba
  *
  :

  #!/usr/bin/perl
  
  /\\*\**/
  
  

 3. Trzy kopie zawartości zmiennej
  $cokolwiek
  :

  #!/usr/bin/perl
  
  /($cokolwiek){3}/
  
  

 4. Pięć dowolnych znaków (włączając znak nowego wiersza):

  #!/usr/bin/perl
  
  /[\000-\377]{5}/
  
  

 5. To samo inaczej:

  #!/usr/bin/perl
  
  /(.|\n){5}/
  
  

 6. Dwie lub więcej kopii jakiegoś słowa (liczba spacji między kopiami może być inna):

  #!/usr/bin/perl
  
  /(^|\s)(\S+)(\s+\2)+(\s|$)/
  
  

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49