Funkcje

 1. #!/usr/bin/perl
  
  sub slownie {
    my %slownie_dane;
    @slownie_dane{1..9} = qw(
      jeden dwa trzy cztery piec szesc siedem osiem dziewiec
    );
  
    my($liczba) = @_;
    if ($slownie_dane{$liczba}) {
      return $slownie_dane{$liczba};
    } else {
      return $liczba;
    }
  }
  
  while (<>) {
    chomp;
    print "$_ to ", &slownie($_), "\n";
  }
  
  

 2. #!/usr/bin/perl
  
  sub slownie {
    my %slownie_dane;
    @slownie_dane{1..9} = qw(
      jeden dwa trzy cztery piec szesc siedem osiem dziewiec
    );
  
    my($liczba) = @_;
    if ($slownie_dane{$liczba}) {
      return $slownie_dane{$liczba};
    } else {
      return $liczba;
    }
  }
  
  # powyzsza deklaracja pochodzi z poprzedniego cwiczenia
  
  print "Wprowadz pierwsza liczbe: ";
  chomp($pierwsza = <STDIN>);
  print "Wprowadz druga liczbe: ";
  chomp($druga = <STDIN>);
  $wiadomosc = slownie($pierwsza) . " dodac " .
    slownie($druga) . " rowna sie " .
    slownie($pierwsza+$druga) . ".\n";
  print "\u$wiadomosc";
  
  
  

 3. #!/usr/bin/perl
  
  sub slownie {
    my %slownie_dane;
    @slownie_dane{0..9} = qw(
      zero jeden dwa trzy cztery piec szesc siedem osiem dziewiec
    );
  
    my($liczba) = @_;
    my($ujemne);
    if ($liczba < 0) {
      my($ujemne) = "minus ";
      $suma = - $suma;
    }
    if ($slownie_dane{$liczba}) {
      return $ujemne . $slownie_dane{$liczba};
    } else {
      return $ujemne . $liczba;
    }
  }
  
  
  

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49