Struktury sterujące (c.d.)

 1. #!/usr/bin/perl
  
  sub slownie {
    my %slownie_dane;
    @slownie_dane{0..9} = qw(
      zero jeden dwa trzy cztery piec szesc siedem osiem dziewiec
    );
  
    my($liczba) = @_;
    my($ujemne);
    if ($liczba < 0) {
      my($ujemne) = "minus ";
      $suma = - $suma;
    }
    if ($slownie_dane{$liczba}) {
      return $ujemne . $slownie_dane{$liczba};
    } else {
      return $ujemne . $liczba;
    }
  }
  
  while () { ## NOWE ##
    print "Wprowadz pierwsza liczbe: ";
    chomp($pierwsza = <STDIN>);
    last if $pierwsza eq "koniec"; ## NOWE ##
  
    print "Wprowadz druga liczbe: ";
    chomp($druga = <STDIN>);
    last if $druga eq "koniec"; ## NOWE ##
    $wiadomosc = &slownie($pierwsza) . " dodac " .
      slownie($druga) . " rowna sie " .
      slownie($pierwsza+$druga) . ".\n";
    print "\u$wiadomosc";
  } ## NOWE ##
  
  
  

 2. #!/usr/bin/perl
  
  {
   print "Wprowadz liczbe (999 aby zakonczyc): ";
   chomp($n = <STDIN>);
   last if $n == 999;
   $sum += $n;
   redo;
  }
  
  print "Suma: $sum\n";
  
  

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49