#!/usr/bin/perl -w

# chcemy użyć funkcji param z modułu CGI.pm
use CGI qw(param);

print <<END_of_Start;
Content-type: text/html

<HTML>
   <HEAD>
   <TITLE>Hello World</TITLE>
   </HEAD>
   <BODY>
   <H1>Greetings, Terrans!</H1>

END_of_Start

# odczytujemy parametr przekazany jako flavor przy wywołaniu skryptu
my $favorite = param ("flavor");
print "<P>Your favorite flavor is $favorite.";
print <<All_Done;
   </BODY>
</HTML>
All_Done
Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49