Gnojowica - nawóz półpłynny; mieszanka kału i moczu (obory bezściołowe). Cenny i tani nawóz organiczny na użytki zielone; składniki pokarmowe występują w połączeniach łatwo dostępnych dla roślin; zawiera - azot mineralny, gł. amonowy 50-60% azotu ogółem, potas, magnez, wapń i mikroelementy; zawiera mało fosforu.
Gnojówka - przefermentowany mocz zwierzęcy; nawóz potasowo-azotowy, bardzo mało fosforu i wapnia; działa szybko i silnie pobudza wzrost roślin.
Nawozy organiczne - ich podstawowym składnikiem jest masa organiczna; wyróżniamy nawozy pochodzenia gospodarczego: obornik, gnojowica, komposty, słoma i nawozy zielone, pomiot ptasi oraz surowce naturalne: torf, węgiel brunatny, odpady komunalne i przemysłowe (np. ścieki, osady ściekowe).
Koszarzenie - nawożenie organiczne gleb odchodami, najczęściej owczymi, pozostawionymi w czasie przebywania zwierząt w koszarze; w praktyce góralskiej ma to miejsce w okresie nocnego lub udojowego pobytu zwierząt w koszarze.

Modifié le: poniedziałek 10 sierpnia 2015, 22:49