#!/usr/bin/perl -w

# zaimportowanie standardowego zestawu obiektów z modułu CGI.pm pozwoli
# nam przepisać poprzedni skrypt w znacznie prostszy sposób

use CGI qw(:standard);

print header (), start_html ("Hello World"), h1 ("Hello World");
my $favorite = param ("flavor");
print p ("Your favorite flavor is $favorite.");
print end_html ();
Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49