Celem wykładu 8 jest:
- przedstawienie roli nawożenia w produkcji pasz
- zapoznanie studentów z zasadami optymalnego nawożenia użytków zielonych
- zapoznanie studentów ze specyfiką stosowania nawozów mineralnych i organicznych na użytkach zielonych

Celem wykładu 9 jest:
- przedstawienie czynników decydujących o plonach łąk i pastwisk
- omówienie składu chemicznego zielonek z użytków zielonych w zależności od sposobu użytkowania i terminu koszenia
Última alteração: poniedziałek, 10 de sierpnia de 2015 às 22:49