Celem wykładu 8 jest:
- przedstawienie roli nawożenia w produkcji pasz
- zapoznanie studentów z zasadami optymalnego nawożenia użytków zielonych
- zapoznanie studentów ze specyfiką stosowania nawozów mineralnych i organicznych na użytkach zielonych

Celem wykładu 9 jest:
- przedstawienie czynników decydujących o plonach łąk i pastwisk
- omówienie składu chemicznego zielonek z użytków zielonych w zależności od sposobu użytkowania i terminu koszenia
Остання зміна: poniedziałek 10 sierpnia 2015 22:49