#!/usr/bin/perl -w

use strict;
use CGI qw(:standard);

print header, start_html ("Ice Cream Stand"), h1 ("Ice Cream Stand");
if (param ()) { # ten skrypt był już wywoływany: znamy parametry
  my $who = param ("name");
  my $flavor = param ("flavor");
  my $scoops = param ("scoops");
  my $taxrate = 1.0743;
  my $cost = sprintf ("%.2f", $taxrate * (1.00 + $scoops * 0.25));
  #     ^ działa jak printf, ale drukuje do napisu
  print p ("Ok, $who, have $scoops of $flavor for \$$cost.");
} else { # pierwsze wywołanie: prezentujemy formularz
  print hr ();
  print start_form ();
  print p ("What's your name? ", textfield ("name"));
  print p ("What flavor: ", popup_menu ("flavor",
     [ 'mint', 'cherry', 'mocha' ]));
  #   ^ adres anonimowej tablicy zawierającej te elementy
  #   można napisać rownież:
  #   @choices = ( 'mint', 'cherry', 'mocha' );
  #   popup_menu ("flavor", \@choices);
  print p ("How many scoops? ", popup_menu ("scoops",
     [ 1..3 ]));
  print p (submit ("order"), reset ("clear"));
  print end_form (), hr ();
}
print end_html;
Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49