#!/usr/bin/perl -w

use CGI qw (:standard);

print header;
print start_html;
# lista zawierająca smaki lodów
print scrolling_list{
  -NAME => "flavors", # nazwa, której użyjemy przy pobraniu wczytanych
            # wartości przez wywołanie funkcji param
  -VALUES => [ qw (mint chocolate vanilla peach) ],
  # adres anonimowej tablicy zawierającej klucze anonimowego hasza -LABELS
  -LABELS => {
   mint => "Mighty Mint",
   chocolate => "Cherished Chocolate",
   cherry => "Cherry Cherry",
   vanilla => "Very Vanilla",
   peach => "Perfectly Peachy",
  },
  -SIZE => 3, # liczba widocznych pozycji listy
  -MULTIPLE => 1, # czy można zaznaczyć więcej lub jedną pozycję
};
print end_html;
Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49