#!/usr/bin/perl -w

use strict; # wymus deklaracje zmiennych poprzez uzycie cudzyslowow
use CGI qw(:standard);

my $kto;

my @smaki = ('czekoladowy', 'truskawkowy', 'waniliowy');

my $liczba;
my $maksliczba = 12;

my %zamowienie;

if (param ("przycisk") ne "wyczysc") {

  if (param ("przycisk") eq "zaplac") {

    redirect ("http://www.polcard.pl");
    exit;

  } else {

    # odczytujemy zapisane ustawienia

    $kto = cookie ("imie");

    foreach (@smaki) {
      if (cookie ($_)) {
        $zamowienie {$_} = cookie ($_);
      }
    }

    if (param ("przycisk") eq "dalej") {

      # formularz zostal juz wypelniony

      if (!$kto && param ("imie")) {
        $kto = param ("imie");
      }

      if ($kto) {

        my $smak = param ("smak");
        my $kulki = param ("kulki");

        $zamowienie {$smak} += $kulki;

        my @ciastka;

        push (@ciastka, cookie (-NAME => "imie", -VALUE => $kto));

        foreach (keys %zamowienie) {
          my $ciastko = cookie (-NAME => $_, -VALUE => $zamowienie {$_});
          push (@ciastka, $ciastko);
        }

        print header (-COOKIE => \@ciastka);

      } else {

        # zamowienia anonimowe odrzucamy

        print header ();

      }

    } else {            # to pierwszy raz

      print header ();

    }

  }

} else {

  # kasowanie (?) ustawien

  my @ciastka;

  push (@ciastka, cookie (-NAME => "imie", -VALUE => ""));

  foreach (@smaki) {
    my $ciastko = cookie (-NAME => $_, -VALUE => "");
    push (@ciastka, $ciastko);
  }

  print header (-COOKIE => \@ciastka);

}

print start_html("Lodziarnia"), h1("Lodziarnia");

print hr(); # narysuj przed formularzem pozioma #kreske

if ($kto) {
  print h2 ("Witaj $kto!");
} else {
  if (param ("przycisk") eq "dalej") {
    print h2 ("Musisz sie przedstawic!");
    print p ("Nie realizujemy zamowien anonimowych");
  }
}

$liczba = $maksliczba;
if (%zamowienie) {
  print "<TABLE BORDER=1> <CAPTION>Twoje zamowienie to:</CAPTION>";
  print Tr (th ("Smak"), th ("Liczba kulek"));
  foreach (sort keys %zamowienie) {
    print Tr (td ({-align=>"center"},, $_),
         td ({-align=>"center"}, $zamowienie{$_}));
    $liczba -= $zamowienie{$_};
  }
  print "</TABLE>";
  print hr ();
}

print start_form();
if (!$kto) {
  print p("Jak Ci na imie? ", textfield("imie"));
}

if ($liczba > 0) {
  print p ("Jaki smak: ", popup_menu ("smak", \@smaki));
  print p ("Ile kulek? ", popup_menu ("kulki", [ 1..$liczba ]));
  if ($liczba < $maksliczba) {
    print p(submit("przycisk", "dalej"),
        submit("przycisk", "wyczysc"),
        submit("przycisk", "zaplac"));
  } else {
    # pierwszy raz
    print p(submit("przycisk", "dalej"));
  }
} else {
  print h3( "Zamowiles juz $maksliczba kulek lodow." );
  print p( "Wiecej nie zmiesci sie w wafelku!" );
  print p( submit("przycisk", "wyczysc"),
       submit("przycisk", "zaplac"));
}
print end_form(), hr();

print end_html;

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49