Celem wykładu 11 jest:
- Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami użytkowania łąk
- Intensywna i ekstensywna gospodarka łąkowa
Celem wykładu 12 jest:
- Omówienie łąk zróżnicowanych intensywnością użytkowania
- Zapoznanie studentów z terminami wykonywania poszczególnych pokosów w zależności od częstotliwości koszenia
- Zapoznanie studentów z wrażliwością gatunków traw na częste koszenie
- Przedstawienie studentom zagadnienia wpływu wysokości koszenia na skład botaniczny runi, plonowanie i trwałość łąki
Остання зміна: poniedziałek 10 sierpnia 2015 22:49