Ostew - urządzenie służące do suszenia siana na terenach o dużych spadkach np. na łąkach górskich, przy prawidłowym nałożeniu siana na ostew kopa kształtem przypomina odwróconą piramidę co wyklucza gnicie siana przy deszczach; ostew jest to górna okorowana część świerka lub jodły dł. ok. 3 m z przyciętymi gałęziami dł. 0,3 - 0,5 m, z zaostrzonym końcem, który wbija się w ziemię na głębokość 0,4 - 0,6 m; podobny do ostwi jest rogal zrobiony z żerdzi dł. ok. 3 m, grubości do 0,1 m, w którym przewierca się naprzemianlegle otwory i wkłada w nie poprzeczki dł. 0,6 - 0,8 m.
Ocena organoleptyczna roślin (np. siana) - badanie przy pomocy zmysłów ludzkich pozwalające na rozpoznanie pewnych właściwości produktów i surowców rolnych (np. dotyk, zapach, kolor, konsystencja).
Fermentacja wtórna - zachodzi w wyniku działania powietrza na odkryta warstwę kiszonki. Wywołują ją drożdże i pleśnie, wzrost temperatury do 50 °C, kiszonka brunatnieje, zmniejsza się strawność białka a straty składników pokarmowych mogą dochodzić do 2% s.m. dziennie.


Última modificación: poniedziałek, 10 de sierpnia de 2015, 22:49