Celem wykładu 13 jest:
- przedstawienie różnych pasz, które są produkowane z runi łąk i pastwisk
- zapoznanie studentów ze sposobami suszenia zielonki na siano oraz stratami składników pokarmowych podczas tego procesu

Celem wykładu 14 jest:
- przedstawienie podziału kiszonek w zależności od zawartości suchej masy
- przedstawienie strat podczas produkcji kiszonek
- omówienie zasad produkcji suszu i jego wartości
- zapoznanie studentów z wpływem różnych sposobów konserwacji pasz z użytków zielonych na środowisko
Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49