Wykład 13. Produkcja siana
- Pasze produkowane z runi użytków zielonych - wady i zalety
- Produkcja siana ? sposoby suszenia, przyczyny strat składników pokarmowych; oddychanie i wykruszanie się więdnących roślin, wymywanie, fermentacja i gnicie, ocena jakości siana

Wykład 14. Produkcja kiszonek i suszu
- Produkcja kiszonek - rodzaje kiszonek, straty podczas produkcji - przyczyny, technologie produkcji - silosy, pryzmy, bele, rękawy foliowe oraz zagrożenie dla środowiska, ocena jakości kiszonek
- Produkcja suszu - zalety i wady
- Zestawienie strat składników pokarmowych w zależności od sposobu konserwacji
Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49