Celem wykładu 15 jest:
- zapoznanie studentów z gospodarczym znaczeniem użytkowania pastwiskowego
- przedstawienie studentom zalet żywienia pastwiskowego
- omówienie poszczególnych systemów wypasu
- zapoznanie studentów z terminami związanymi z gospodarką pastwiskową

Celem wykładu 16 jest:
- omówienie zabiegów pielęgnacyjnych na łąkach i pastwiskach wiosną i jesienią
- zapoznanie studentów ze znaczeniem właściwej pielęgnacji użytków zielonych dla praktyki rolniczej
- zapoznanie studentów z metodami oceny runi oraz plonów - praktyczny aspekt

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49