Zmienne specjalne

Poniższa tabelka przedstawia specjalne zmienne tylko do odczytu, których wartość ustalana jest przy dopasowaniu do wyrażeń regularnych. Mogą być używane w tekście zastępującym operatora
s
.

$&
Tekst, który został dopasowany do wzorca
$1
,
$2
,
$3
, ...
Tekst dopasowany do wzorca w pierwszej, drugiej, trzeciej, itd. parze nawiasów
()
$`
Fragment tekstu przed tekstem dopasowanym do wzorca
$'
Fragment tekstu po tekscie dopasowanym do wzorca
Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49