Animacja w HTML

KONFIGUROWANIE ZADAŃ NADRZĘDNYCH I PODRZĘDNYCH

Нажмите на ссылку Etap3.htm, чтобы просмотреть файл.