Plik przykładowy

KONFIGUROWANIE ZADAŃ NADRZĘDNYCH I PODRZĘDNYCH

Click Projekt-etap3.mpp link to download the file.