Animacja w HTML 2

Kliknij na link Zadanie_042_html.htm, by wyświetlić plik.