Animacja w HTML

Edytor tekstu Word - PRACA Z APLIKACJĄ - Zadanie 2
Klikněte na odkaz Zadanie_02_html.htm pro zobrazení souboru.