Animacja w HTML

Edytor tekstu Word - PRACA Z APLIKACJĄ - Zadanie 2
Klik Zadanie_02_html.htm link om het bestand te zien