Animacja w HTML

Edytor tekstu Word - PRACA Z APLIKACJĄ - Zadanie 4
Klik Zadanie_04_html.htm link om het bestand te zien