Animacja w HTML

Edytor tekstu Word - PRACA Z APLIKACJĄ - Zadanie 6
Klikněte na odkaz Zadanie_06_html.htm pro zobrazení souboru.