Animacja w HTML

IMPORTOWANIE DANYCH - Zadanie 2
Kliknij na link zad-1-02_demo.htm, by wyświetlić plik.