Animacja w HTML

IMPORTOWANIE DANYCH - Zadanie 5
Kliknij na link zad-1-05_html.htm, by wyświetlić plik.