Rozwiązanie części 2 zadania

FORMATOWANIE SPECJALNE - Zadanie 6
Click zad-1-06b.xls link to download the file.